Kalkulator Zakat

Kalkulator zakat ini digunakan untuk memudahkan Anda menghitung zakat.

Perhitungan Nisab

Zakat Maal per Satu Tahun

Zakat ProfesiZakat Harta Usaha

%

Zakat Perdagangan